Struktura szkoły

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno -społeczne

wróć do wszystkich
Wróć

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne to specjalistyczne zajęcia ukierunkowane na eliminowanie lub na zmniejszenie poziomu zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży. Są formą pomocy adresowaną do dzieci i młodych ludzi w okresie dorastania, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi.

Adresatami są do dzieci: z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością, agresją, zahamowaniem, niską samooceną, nieśmiałych, mających problemy szkolne wynikające z parcjalnych deficytów bądź z zaniedbania środowiska.

Celem spotkań jest korygowanie funkcjonowania dzieci i eliminowanie zaburzeń zachowania oraz wspieranie dzieci w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Podczas zajęć poruszane są zagadnienia istotne dla określonej grupy wiekowej tj. konflikty i sposoby konstruktywnego ich rozwiązania, asertywność, samoocena i budowanie pozytywnego obrazu siebie, uczucia, emocje, empatia, złość, agresja, przemoc, uzależnienia.

Zajęcia stanowią integralną część systemu wychowawczego szkoły.

DANE

Kontaktowe

Dane adreswowe
ul.Nanicka 22
84-200 Wejherowo

MAPA DOJAZDU

Jak do nas trafić?
MAPA DOJAZDU