Zgłoszenie szkody

  1. Ubezpieczyciel: InterRisk TU S.A.
  2. Nr polisy: Polisa EDU-A/P nr 088858
  3. Sposób zgłoszenia szkody:

"W trosce o jakość obsługi likwidacji szkód prosimy, aby przed rozpoczęciem zgłaszania szkody przygotować wymienione poniżej dokumenty:

  • PESEL osoby ubezpieczonej i zgłaszającej, uprawnionej do otrzymywania informacji w sprawie zgłoszonej szkody
  • dane teleadresowe
  • numer rachunku bankowego, na który nastąpi wypłata ewentualnego odszkodowania
  • skany pełnej dokumentacji z powypadkowego leczenia ubezpieczonego (tj. od momentu udzielenia pierwszej pomocy medycznej do zakończenia leczenia)
  • dokładne okoliczności powstania szkody (w tym data i miejsce zaistnienia szkody)
  • oryginały rachunków/faktur wystawionych imiennie na ubezpieczonego (w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów powypadkowego leczenia).

Prosimy o wpisanie we wniosku o wypłatę świadczenia pełnych informacji dotyczących zgłaszanej szkody. 

 

Sposoby zgłoszenia szkody:

1.Zeskanowane dokumenty można wysłać na skrzynkę mailową interrisk.szkody@vigekspert.pl lub szkody@interrisk.pl

2.Pocztą tradycyjną na adres:

InterRisk TU S.A.,

Przegroda Pocztowa 3334,

40-610 Katowice

3. Zgłoszenie telefoniczne na nr tel. 22 212 20 12 lub 22 575 25 25

4. Zgłoszenie internetowe (najszybszy sposób) pod adresem internetowym:

 

 https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1

(przed przystąpieniem do wypełnienia formularza proszę przygotować nr polisy szkolnej)

Druk zgłoszenia szkody.pdf
DANE

Kontaktowe

Dane adreswowe
ul.Nanicka 22
84-200 Wejherowo

MAPA DOJAZDU

Jak do nas trafić?
MAPA DOJAZDU