Szkoła

Dokumenty / Wymagania edukacyjne / Wnioski

wróć do wszystkich
Wróć
DOKUMENTY SZKOLNE
STATUT SZKOŁY.pdf STATUT PRZEDSZKOLA.pdf PROGRAM WYCHOWACZO-PROFILAKTYCZNY 2023/2024.pdf SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2023/2024.docx SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2023/2024.docx POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM.pdf WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO.pdf

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Religia

Klasy I-III

Klasy IV-VI

Klasa VII

Klasa VIII

 

Język polski

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

Język angielski

Klasy IV-V

Klasa VI

Klasy VII-VIII

 

 

Język niemiecki

Klasa VII

Klasa VIII

 

 

 

 

Historia

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

 

Wiedza o społeczeństwie

Klasa VIII

 

 

 

 

Matematyka

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

 

Fizyka

Klasa VII

Klasa VIII

 

 

 

Biologia

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

Geografia

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

Chemia

Klasa VII

Klasa VIII

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Klasa VIII

 

 

 

Plastyka

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Muzyka

Klasa IV

Klasy V-VI

Klasa VII

 

 

Informatyka

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

Wychowanie fizyczne

Klasy IV-VI

Klasy VII-VIII

 

 

Przyroda

Klasa IV

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

Klasy I-III

 

 

 

 

WNIOSKI I DOKUMENTY DO POBRANIA
Opinia o uczniu do poradni PPP.docx Wniosek o wyprawkę szkolną.docx Rezygnacja z zajęć wychowania do życia w rodzinie.docx Wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego.docx Wniosek o organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych w czasie zawieszenia zajęć.docx Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji.docx Deklaracja udziału dziecka w dodatkowych zajęciach specjalistycznych.docx
DANE

Kontaktowe

Dane adreswowe
ul.Nanicka 22
84-200 Wejherowo

MAPA DOJAZDU

Jak do nas trafić?
MAPA DOJAZDU