Aktualności i wydarzenia

Kalendarz

wróć do wszystkich
Wróć

KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

1 września 2021 r. - Rozpoczęcie roku szkolnego

2-6 września 2021 r. - Spotkania ogólne i zebrania klasowe z rodzicami
30 września 2021 r.- Ślubowanie uczniów klas I
14 października 2021 r. - Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych - FESTYN "Razem w Ósemce"
27-28 października 2021 r. - Konsultacje dla rodziców
1 listopada 2021r. - Wszystkich Świętych
11 listopada 2021 r. - Święto Niepodległości
12 listopada 2021r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
8-9 grudnia 2021 r. - Zebrania klasowe z rodzicami
23 - 31 grudnia 2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2022 r. - Nowy Rok
6 stycznia 2022 r. - Święto Trzech Króli
7 stycznia 2022r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
21 stycznia 2022 r. - Termin ustalenia ocen śródrocznych
26-27 stycznia 2022 r. - Zebrania klasowe z rodzicami
28 stycznia 2022 r. - Zakończenie I półrocza
14 - 27 lutego 2022 r. - Ferie zimowe
23-24 marca 2022 r. - Konsultacje dla rodziców
14 - 19 kwietnia 2022 r. - Wiosenna przerwa świąteczna
29 kwietnia 2022r. - Święto Patrona Szkoły
1 i 3 maja 2021 r. - dni ustawowo wolne od pracy
2 maja 2022r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
4-5 maja 2022 r. - Konsultacje dla rodziców - informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz naganną oceną zachowania
24, 25, 26 maja 2022r. - Egzamin ósmoklasisty
1 czerwca 2022r. - Dzień Dziecka
6 czerwca 2022 r. - Wystawienie przewidywanych ocen rocznych i końcowych
6-7 czerwca 2022r. - Zebrania z rodzicami- informacja o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych
16 czerwca 2022 r. - Boże Ciało
17 czerwca 2022r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
13 - 17 czerwca 2022 r. - tydzień wycieczkowy
22 czerwca 2022r. - Gala Najlepsi z Najlepszych
24 czerwca 2022 r. - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Sierpień 2022 r. - Egzaminy poprawkowe

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2021 r.,
Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2021 r.,
Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2021 r.,
Nowy Rok – 1 stycznia 2022 r.,
Trzech Króli – 6 stycznia 2022 r.,
Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia 2022 r.,
Święto Pracy – 1 maja 2022 r.,
Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2022 r.,
Boże Ciało – 16 czerwca 2022 r.
 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

12 listopada 2021r. (piątek)
7 stycznia 2022r. (piątek)
2 maja 2022r. (poniedziałek)
24 maja 2022r. - egzamin ósmoklasisty (wtorek)
25 maja 2022r. - egzamin ósmoklasisty (środa)
26 maja 2022r. - egzamin ósmoklasisty (czwartek)
17 czerwca 2022r. (piątek)
20 czerwca 2022r. (poniedziałek)

DANE

Kontaktowe

adres
ul.Nanicka 22
84-200 Wejherowo

MAPA DOJAZDU

Jak do nas trafić?
MAPA DOJAZDU