Struktura szkoły

Pedagodzy szkolni

wróć do wszystkich
Wróć
Nasi pedagodzy

W szkole pełnią dyżury dwie panie pedagog:

Pani mgr Beata Sicha - pedagog kl. I-IV SP

poniedziałek: 11:00 do 16:00
wtorek:7:30 do 11:30
środa: 8:00 do 14:00
czwartek: 8:00 do 13:00
piątek: 9:00 do 15:00
 

Pani mgr Hanna Nowicka - pedagog w kl. IV-VIII SP

poniedziałek:10:00 do 16:00 (7l- zajęcia dydaktyczne)
wtorek: 7:30 do 13:30(1l- zajęcia dydaktyczne)
środa: 8:00 do 13:00(2l- zajęcia dydaktyczne)
czwartek: 8:00 do 14:00 (2,7l- zajęcia dydaktyczne)
piątek:8:00 do 12:00
 

Zadania pedagoga szkolnego:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.
 • Analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb (w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami).
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Wspieranie działań opiekuńczych i wychowawczych.
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.


Uczniu, przyjdź do pedagoga gdy:

 • jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
 • przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,
 • masz pytania dotyczące problemów w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,
 • szukasz pomocy.
Jak i gdzie szukać pomocy?
Jak i gdzie szukać pomocy?
DANE

Kontaktowe

adres
ul.Nanicka 22
84-200 Wejherowo

MAPA DOJAZDU

Jak do nas trafić?
MAPA DOJAZDU