26.05.2023

„Ósemka dla ekologii”

wróć do wszystkich
Wróć do wszystkich
W tym roku Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Wejherowie po raz kolejny wziął udział w projekcie edukacji ekologicznej, organizowanym przez Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki.

 

     Placówka uczestniczy w projekcie od 2018 i co roku uzyskuje tytuł Lidera, a w roku szkolnym 2021/2022 za działalność ekologiczną otrzymała tytuł „Złotego Lidera Ekologii”. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była „Ochrona powietrza w praktyce”. Celem projektu była aktywizacja do działań na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego.

W czasie jego realizacji na terenie szkoły podjęto szereg działań, które uwzględniały zagadnienia dotyczące ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii, promowały zachowania przyjazne środowisku w gospodarstwie domowym, w tym również zasady oszczędzania energii elektrycznej.

W ramach projektu:

- przeprowadzono akcję ulotkową przy wykorzystaniu zaprojektowanych przez uczniów ulotek

- zorganizowano „Dzień czystego powietrza” wraz z happeningiem ekologicznym

- wykonano makiety ekologicznych miast połączone z wystawą na szkolnym korytarzu

- uczniowie obliczali swój ślad ekologiczny i zastanawiali się, w jaki sposób mogą ograniczyć negatywny wpływ na jakość powietrza

-zorganizowano szkolne przedstawienie ekologiczne

- uczniowie klas czwartych wzięli udział w konkursie na ekologiczny komiks pt. „Ekorodzinka”

- w ramach szkolnego miesiąca ekologicznego przeprowadzono szereg tematycznych zajęć lekcyjnych i warsztatowych w grupach przedszkolnych i klasach 1-3.

- najstarsi uczniowie wykonali kalendarzowy pomiar czystości powietrza przy wykorzystaniu czujników zamieszczonych na terenie szkoły ( uczniowie dokonywali odczytów PM10 i PM2,5 ,a na ich podstawie oceniali stan czystości powietrza w okolicy szkoły)

- grupy przedszkolne stworzyły „Kodeks ekologa”, a klasy ósme ekologiczny kodeks ucznia

- przeprowadzono „Ekologiczny klub filmowy” oraz wyszukiwano informacji na temat tego, co robi się w gminie Wejherowo w sprawie ochrony powietrza

- zorganizowano szereg zabaw pt. „Czym jest powietrze?”

- uczniowie stworzyli w języku angielskim animację „Air need oxygen”

 

Udział w projekcie stworzył możliwość szerokiej edukacji dzieci, młodzieży, rodziców i  nauczycieli na temat ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii, zasad oszczędzania energii elektrycznej i ciepła.

Mamy nadzieję, że postawy proekologiczne kształtowane u dzieci i młodzieży w czasie realizacji tego projektu zaowocują w ich dorosłym życiu dalszymi działaniami na rzecz ochrony środowiska.

 

„Ósemka dla ekologii”

 

     W tym roku Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Wejherowie po raz kolejny wziął udział w projekcie edukacji ekologicznej, organizowanym przez Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki. Placówka uczestniczy w projekcie od 2018 i co roku uzyskuje tytuł Lidera, a w roku szkolnym 2021/2022 za działalność ekologiczną otrzymała tytuł „Złotego Lidera Ekologii”. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była „Ochrona powietrza w praktyce”. Celem projektu była aktywizacja do działań na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego.

W czasie jego realizacji na terenie szkoły podjęto szereg działań, które uwzględniały zagadnienia dotyczące ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii, promowały zachowania przyjazne środowisku w gospodarstwie domowym, w tym również zasady oszczędzania energii elektrycznej.

W ramach projektu:

- przeprowadzono akcję ulotkową przy wykorzystaniu zaprojektowanych przez uczniów ulotek

- zorganizowano „Dzień czystego powietrza” wraz z happeningiem ekologicznym

- wykonano makiety ekologicznych miast połączone z wystawą na szkolnym korytarzu

- uczniowie obliczali swój ślad ekologiczny i zastanawiali się, w jaki sposób mogą ograniczyć negatywny wpływ na jakość powietrza

-zorganizowano szkolne przedstawienie ekologiczne

- uczniowie klas czwartych wzięli udział w konkursie na ekologiczny komiks pt. „Ekorodzinka”

- w ramach szkolnego miesiąca ekologicznego przeprowadzono szereg tematycznych zajęć lekcyjnych i warsztatowych w grupach przedszkolnych i klasach 1-3.

- najstarsi uczniowie wykonali kalendarzowy pomiar czystości powietrza przy wykorzystaniu czujników zamieszczonych na terenie szkoły ( uczniowie dokonywali odczytów PM10 i PM2,5 ,a na ich podstawie oceniali stan czystości powietrza w okolicy szkoły)

- grupy przedszkolne stworzyły „Kodeks ekologa”, a klasy ósme ekologiczny kodeks ucznia

- przeprowadzono „Ekologiczny klub filmowy” oraz wyszukiwano informacji na temat tego, co robi się w gminie Wejherowo w sprawie ochrony powietrza

- zorganizowano szereg zabaw pt. „Czym jest powietrze?”

- uczniowie stworzyli w języku angielskim animację „Air need oxygen”

 

Udział w projekcie stworzył możliwość szerokiej edukacji dzieci, młodzieży, rodziców i  nauczycieli na temat ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii, zasad oszczędzania energii elektrycznej i ciepła.

Mamy nadzieję, że postawy proekologiczne kształtowane u dzieci i młodzieży w czasie realizacji tego projektu zaowocują w ich dorosłym życiu dalszymi działaniami na rzecz ochrony środowiska.

 

 

 

 

 

DANE

Kontaktowe

Dane adresowe
ul.Nanicka 22
84-200 Wejherowo

MAPA DOJAZDU

Jak do nas trafić?
MAPA DOJAZDU