Logopeda

Zakończenie terapii

wróć do wszystkich
Wróć

………………………………………………..……………………                                                             Zakończył/a terapię logopedyczną ……………………………………….

( imię i nazwisko dziecka)                                                                                                                                                                                               (data)

 

Proces terapii logopedycznej może być zakończony, gdy:

 

1.   Cele logopedyczne zostały zrealizowane, a mowa dziecka jest normatywna;

2.  Pomimo podjętych działań rodzice nie włączają się w proces terapeutyczny;

3.  Brak współpracy ze strony dziecka – kilkukrotny brak zeszytu, nieutrwalony oraz niezrealizowany materiał zlecony do pracy do domu;

4.   Uczeń często opuszcza zajęcia   (kilkukrotne opuszczenie zajęć bez wcześniejszego usprawiedliwienia czy zwolnienia);

5.   Rodzice sami rezygnują z terapii logopedycznej prowadzonej w szkole;

6.   Dziecko zmienia placówkę szkolną.

                                                                                                      ( zakreślić prawidłową odpowiedź)

 

 

……………………………………………………                                                                                                                                                                          Logopeda

 

(data i podpis rodzica lub prawnego opiekuna)                                                                                                                                                              Karolina Patelczyk

 

DANE

Kontaktowe

Dane adresowe
ul.Nanicka 22
84-200 Wejherowo

MAPA DOJAZDU

Jak do nas trafić?
map.png