10.05.2024

Egzamin ósmoklasisty

wróć do wszystkich
Wróć do wszystkich
Uczniowie klas 8, w dniach 14,15,16 maja, przychodzą do szkoły na godz. 8:30. Klasy I – VII w tych dniach nie mają zajęć dydaktycznych.

Egzamin ósmoklasisty - maj 2024 r.

14 maja (wtorek) – język polski o godz. 9.00 
15 maja (środa) – matematyka o godz. 9.00 
16 maja (czwartek) – język angielski o godz. 9.00

 

Uczniowie klas 8,  w dniach egzaminu, przychodzą do szkoły na godz. 8:30  i pod wyznaczonymi salami  będą oczekiwać na wejście do sal egzaminacyjnych.

 

Klasy I – VII  w tych dniach nie mają zajęć dydaktycznych. 

 

Ważna informacja!


Uczniowie biorący udział w egzaminie wiedzą, że:

  • jest zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych (urządzeń wyposażonych w technologie umożliwiające łączenie się z innymi urządzeniami oraz z Internetem),
  • do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.: w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych),w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę,
  • zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych,
  • zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły,
  • o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo.
     

POWODZENIA!

DANE

Kontaktowe

Dane adresowe
ul.Nanicka 22
84-200 Wejherowo

MAPA DOJAZDU

Jak do nas trafić?
MAPA DOJAZDU