Nasze projekty

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała"

wróć do wszystkich
Wróć

Nasze przedszkole bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała".

Główne założenia i cele projektu:

  • kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, szacunku do własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, uwrażliwienie na historię, folklor i tradycje Polski, dostrzeganie wartości dorobku polskiej nauki i kultury

  • uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną

  • budzenie poczucia empatii wobec innych ludzi, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych i niesienia pomocy

DANE

Kontaktowe

Dane adreswowe
ul.Nanicka 22
84-200 Wejherowo

MAPA DOJAZDU

Jak do nas trafić?
MAPA DOJAZDU