ul. Nanicka 22,
84-200 Wejherowo,
tel.: 58 672 17 15

Zdolnych motywować, słabszych inspirować, sportowców kreować, wszystkich integrować.

Szkoła z klasą 2012-2013

Spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję programu Szkoła z klasą 2.0 odbyło się 14 czerwca 2013r. o godz. 15:00 w sali 315. Uczestniczyli w nim uczniowie realizujący poszczególne działania programu, nauczyciele i koordynatorzy.

Spotkanie rozpoczęło odczytanie przez panią koordynator Iwonę Lotkę zasad Kodeksu 2.0 i omówienie jego poszczególnych założeń poprzez swobodne wypowiedzi. Ta analiza wykazała mocne i słabe strony szkoły w odniesieniu do realizacji zapisów kodeksu.

SŁABE STRONY

 • Mała ilość uczestników w szkole podstawowej.
 • Brak nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi, które mogłyby wesprzeć realizujących projekt, zwłaszcza w odniesieniu do projektu dot. Pomocy dla Afryki.
 • Trudności związane z przestrzeganiem zasady dot. kulturalnego komentowania wypowiedzi członków forum. Ta umiejętność wymaga szczególnego rozpropagowania wśród społeczności szkolnej w przyszłych latach.
MOCNE STRONY
 • Przestrzeganie punktu mówiącego o ochronie praw autorskich. Zdecydowanie lepsza znajomość przepisów prawa i zakresu korzystania z sygnowanych poszczególnymi licencjami materiałów internetowych w odniesieniu do poprzednich lat.
 • Pełna świadomość potrzeby ochrony danych osobowych – podpisywanie się inicjałami i danymi niewrażliwymi w opisach projektów.
 • Umiejętność wyszukiwania zdjęć poprzez serwisy gwarantujące legalne udostępnianie zbiorów , min. flickr.
 • Umiejętność posługiwania się różnorodnymi programami komputerowymi, samodzielne poszukiwanie i wykorzystywanie ich do pracy np. Windows Movie Maker, Picassa
 • Systematyczne komunikowanie się poprzez pocztę mailową, facebook.
 • Codzienne wykorzystywanie tablic interaktywnych oraz Internetu.
 • Wykorzystywanie kamery, aparatu fotograficznego.
 • Współpraca, integracja grupy, kompromisy.
 • Duże zaangażowanie w projekt uczniów i ich opiekunów.
 • Wytrwałość koordynatorów.
Po odczytaniu i omówieniu punktów kodeksu nastąpiło przedstawienie problemów, jakie napotkały na swej drodze poszczególne grupy realizujące projekt. I tak grupa ze szkoły podstawowej zgłosiła ubolewanie z powodu rezygnacji pozostałych uczniów z tego poziomu edukacyjnego. Jeśli chodzi o realizację ich projektu uczniowie zgłosili pewien niedosyt spowodowany zbyt małą interaktywnością filmiku w odniesieniu do planów grupy. Gimnazjaliści, których projekty w ocenie koordynatorek i nauczycieli reprezentowały wyjątkowo wysoki poziom, okazali się wobec siebie bardzo krytyczni . Postulowali chęć nawiązania współpracy z organizacjami samorządowymi przy realizacji przyszłych projektów, połączenie propagowania ważnych tematów społecznych tj.: wsparcie dla Afryki, z działaniami praktycznymi, min. zbiórką materiałów biurowych dla dzieci z Afryki.

Uczniowie zwrócili też uwagę, że Festiwal 2.0 powinien odbywać się na małej sali gimnastycznej, która zapewnia większa kameralność, możliwość nawiązania bliższego kontaktu z publicznością i umożliwia lepsze nagłośnienie. Grupy nie miały problemów technicznych – co jest dowodem na poprawę ich umiejętności w zakresie TIK.

Koordynatorskie podsumowanie

Cieszy nas, że tegoroczna niewielka grupa nauczycieli i uczniów okazała wielki entuzjazm, i dzięki ich wysiłkowi program zakończył się zwycięstwem, a Pani Dyrektor dziękujemy za to, że wspierała nas we wszystkich działaniach. Dalej pozostajemy wierni słowom Owidiusza, że Kropla drąży skałę nie siłą, lecz często padając. Jesteśmy wciąż pełne optymizmu i wiary w to, że kolejne lata – a zamierzamy nasze działania kontynuować – przyniosą większe poparcie dla programu, a przede wszystkim lepsze rozumienie jego idei. Dla tegorocznej wspaniałej grupy uczniów, ich opiekunów i dla nas samych pewnym jest to, że dla współczesnej polskiej edukacji droga do sukcesu wiedzie przez bramy TIK. Wszyscy jesteśmy gotowi nią kroczyć i wierzymy w to, że w kolejnych latach inni też pójdą z nami.

Koordynatorki programu: Iwona Lotka, Marzena Ryńska

Komunikat

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

[x] ZAMKNIJ