Wesoła Ósemka

ul. Nanicka 22,
84-200 Wejherowo,
tel.: 58 672 17 15

Zdolnych motywować, słabszych inspirować, sportowców kreować, wszystkich integrować.

Aktualności

« powrót

Konkurs plastyczny ŚWIĄTECZNA POCZTÓWKA

2021-11-23

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŚWIĄTECZNA POCZTÓWKA”

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie, która jest jednocześnie fundatorem nagród za zajęcie I,II oraz III miejsca w każdym poziomie klas od IV do VIII.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej, pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie wyobraźni, pobudzanie aktywności twórczej.

TEMATYKA KONKURSU:

Praca powinna zawierać elementy świąteczne, także życzenia świąteczne (napisane odręcznie) skomponowane przez autora samodzielnie. Prace powinny być niepowtarzalne i oryginalne.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 8  w Wejherowie.

  2.Format prac: A6 lub maksymalnie A5, typowa pocztówka, nie otwierana.

  3.Technika prac: DOWOLNA PŁASKA!

  4.Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę.

  5.Prace powinny być jednoosobowe.

  6.Prace należy dostarczyć do 03 GRUDNIA 2021 r. do sekretariatu Szkoły.

  7.Do pracy powinna być dołączona kartka z danymi autora (imię i nazwisko, klasa)

KWALIFIKOWANIE PRAC I OCENA JURY:

  1.Do konkursu zostaną dopuszczone tylko prace dostarczone w terminie.

  2.Oceny konkursowej dokona Prezydium Rady Rodziców.

  3.Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność, staranność i estetyka, samodzielność wykonania pracy, różnorodność zastosowanych środków plastycznych.

  4.Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz profilu Rady Rodziców na Facebooku.

  5.Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi w dniu 6 grudnia br.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac oraz ich publikowania.

  2. Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

  3. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz publikację wizerunku na stronach internetowych.

Serdecznie zapraszamy!

Komunikat

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

[x] ZAMKNIJ